Atgalinių nuskaitymų limitai

Kas yra atgalinis nuskaitymas? 

Transakcijų ginčai ir atgaliniai mokėjimai yra neišvengiami vykdant e-prekybą Internete. Nepainiokite atgalinio

nuskaitymo su pinigų grąžinimo klientui procedūra (angl. refund). Atgaliniai nuskaitymai (angl. chargeback)

įvyksta tuomet, kada pirkėjas kreipiasi į savo kortelę išdavusią finansinę įstaigą ir ginčija mokėjimą, nepripažindamas

jo teisėtu arba turėdamas nusiskundimų dėl prekės/paslaugos kokybės. Paprastai tai įvyksta tuomet, kada pardavėjas

atsisako grąžinti pinigus pirkėjui už prekę ar paslaugą geranoriškai (atsisako spręsti ginčą ir nevykdo pinigų grąžinimo

procedūros – angl. refund).

 Atgalinių nuskaitymų limitai

Kiekviena elektroninė parduotuvė, vykdanti veiklą Internete, turi neviršyti Visa Europe ir MasterCard International

nustatytų atgalinių nuskaitymų limitų (angl. chargeback limit).

1.   VISA – 1 %
2.   MasterCard  – 1.5 %

Šie limitai skaičiuojami nuo e-parduotuvėje įvykusių atsiskaitymų kortelėmis skaičiaus.
Pardavėjui viršijus nustatytus limitus, mokėjimo kortelių aptarnavimo paslaugos gali būti stabdomos.

Kaip neviršyti limitų?

Foxtransfers siūlo visiems e-pardavėjams greitą ir efektyvų atgalinių mokėjimų valdymą. Mūsų ginčų sprendimo ir

atgalinių mokėjimų valdymo sistema yra sukurta taip, jog Jūs galėtumėte ne tik pateikti maksimaliai greitai ir

išsamiai reikiamą informaciją apie ginčytiną mokėjimą, bet ir turėtumėte didžiausias galimybes laimėti ginčą.