Wskazówki

Obrót. Poniższy wykres przedstawia dynamikę wzrostu obrotów firmy w roku 2016. Planuje się, że w roku 2017 obroty będą wynosić 20 mln EUR.

Płatności. Jednym z dowodów prostoty i łatwości usługi jest szybki wzrost unikalnych użytkowników oraz liczby płatności.

Dynamika wzrostu liczby transakcji:

Dynamika wzrostu liczby unikalnych użytkowników: