O FOXBOX

FOXBOX to są samoobsługowe terminale, za pośrednictwem których można nabyć różne usługi lub opłacić rachunki gotówką. Obecnie terminale oferują ponad 50 różnych usług: usługi telefonii komórkowej, usługi wpłaty pieniędzy na konta portfeli elektronicznych, możliwość opłacenia usług rozmaitych dostawców usług, opłata podatków dla urzędów państwowych.

Od samego początku staramy się stworzyć jak największy i najszerszy zakres świadczonych usług. W chwili obecnej jesteśmy jedyną firmą w krajach bałtyckich, która może zaoferować bezpośrednią wpłatę pieniędzy na konta PayPal, WebMoney, Skype. W terminalach również dostępne są do nabycia gry, licencje na oprogramowanie antywirusowe. Oprócz tych usług, za pomocą terminali również oferujemy usługi lokalnych operatorów: pobieranie wpłat i kar pieniężnych do Państwowej Inspekcji Podatkowej, pobieranie innych płatności na rzecz urzędów państwowych, w terminalach można dokonać doładowanie na konto telefonu komórkowego, jak również opłacić rachunki wystawione przez operatora telefonii komórkowej, dokonać wpłaty pieniędzy na konto bankowe własne lub osoby bliskiej.