Prośba o zwrocie piniędzy

Załącz podpisaną prośbę o zwrocie pieniędzy

Załącz paragon płatności


UŻYTKOWNICY FOXBOX

Wybierz czynność, jaką chcesz dokonać:

Jeśli chcesz dokonać zwrotu pieniędzy z tytułu nieprawidłowo wykonanej płatności, należy wydrukować i wypełnić wniosek o zwrot pieniędzy.

Odpowiedzi na wniosek udzielimy jak najszybciej: w czasie godzin pracy administracji w tym samym dniu lub w następnym dniu pracy.

Należy KONIECZNIE podpisać wniosek. Zeskanowane kopie wniosku i paragonu płatności należy załączyć w poniższych polach.

Uwaga! Dokonanie zwrotu pieniędzy z tytułu nieprawidłowo wykonanej płatności lub skorygowanie danych płatności możliwe jest tylko wtedy, gdy płatność z powodu błędnych danych nie została zrealizowana. Jeżeli płatność została jednak zrealizowana (np. błędnie wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w rzeczywistości istnieje), wówczas płatność została już przeprowadzona i odzyskać pieniądze lub wprowadzić zmiany do danych nie będzie możliwe.