Sutarties sąvokos

Foxtransfers Sutartyje naudojami terminai:

Atgalinis nuskaitymas (angl. chargeback) – mokėjimo kortele inicijuotos mokėjimo operacijos ir su ja susijusių piniginių lėšų grąžinimas,

kai mokėjimo kortelės turėtojas (pirkėjas) kreipiasi į mokėjimo kortelę išdavusią įstaigą ir ginčija mokėjimo operaciją.

Autorizavimas – elektroninėje prekyboje, Prekybininkui pareikalavus, mokėjimo kortelę išdavusios įstaigos pateiktas ir MTS Prekybininkui

perduotas pranešimas, kad mokėjimo operacija yra galima esant atitinkamai sumai ir naudojant atitinkamą mokėjimo kortelę;

Foxtransfers – MTS priklausantis prekės ženklas ir MTS sukurta mokėjimo kortelių priėmimo elektroninėje prekyboje sistema;

Elektroninė komercija – nuotolinė prekyba, kai nurodymas atlikti mokėjimo operaciją mokėjimo kortele yra perduodamas internetu;

Konfidenciali informacija – bet kokia Sutarties metu abiejų šalių viena apie kitą sužinota informacija, ypač MTS paslaugų teikimo sąlygos,

specifika, techninė infrastruktūra, kainos, mokėjimo kortelės turėtojo (pirkėjo) duomenys, mokėjimo kortelės duomenys, Sutarties turinys, derybinės pozicijos ir kt.

Mokėjimo kortelės – visos kreditinės ir debetinės kortelės bei kitos mokėjimo priemonės, išduotos pagal mokėjimo kortelių organizacijų nustatytas

taisykles ir reglamentus, bei aiškiai nurodytos Sutartyje, kurias mokėjimo kortelės turėtojas naudoja piniginėms operacijoms;

Mokėjimo kortelės duomenys – mokėjimo kortelės numeris, kortelės patvirtinimo kodas, galiojimo data ir mokėjimo suma, kortelės turėtojo vardas,

pavardė ir adresas;

Mokėjimo kortelės turėtojas – asmuo, kurio vardu yra išduota mokėjimo kortelė;

Mokėjimo kortelę išdavusi įstaiga – bankas ar kita finansų įstaiga, kuri išdavė mokėjimo kortelę;

Mokėjimo kortelės numeris – numeris, kurį sudaro daug skaičių ir kuris yra įspaustas ant mokėjimo kortelės bei rodo atitinkamos kortelės sąskaitą;

Mokėjimo kortelių organizacijos – organizacijos, tokios kaip „Visa International“, „Visa Europe“, „MasterCard Inc.“ ir „Maestro International“,

kurios valdo mokėjimo kortelių mokėjimo sistemas;

Mokėjimo kortelės patvirtinimo kodas – trijų arba keturių skaičių numeris, įspaustas ant mokėjimo kortelės šalia kortelės numerio

(ant kitoje kortelės pusėje esančio langelio parašui) arba kitu būdu pateiktas mokėjimo kortelės turėtojui;

Mokėjimo operacija – mokėjimo kortelės turėtojo (pirkėjo) inicijuotas piniginių lėšų pervedimas Prekybininkui naudojant mokėjimo kortelę;

Mokėjimo operacijos pateikimas – mokėjimo kortelės duomenų pateikimas MTS, kurį atlieka Prekybininkas pagal Sutarties sąlygas, siekdamas

priimti pinigines lėšas už mokėjimo operaciją, padarytą mokėjimo kortele.

Paskyra – MTS sukurta paskyra, suteikianti Prekybininkui prieigą prie Foxtransfers sistemos;

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – mokėjimo kortelių duomenų saugumo standartas ir standartinis ryšys tarp

Prekybininko ir paslaugų teikėjų siekiant padidinti organizacinį ir techninį saugumą apdorojant mokėjimo kortelės duomenis, kaip to reikalauja mokėjimo kortelių organizacijos;

Pirkėjas – mokėjimo kortelės turėtojas arba kitas asmuo, turintis teisę valdyti mokėjimo kortelę,

kuris Prekybininko elektroninėje parduotuvėje perka jo prekes ar paslaugas;

Prekybininkas – asmuo, kuris prekiauja prekėmis ar paslaugomis internetu;

Rezervas – MTS sulaikoma Prekybininko piniginių lėšų dalis, naudojama kaip Prekybininko prisiimtų įsipareigojimų ir prievolių

įvykdymo užtikrinimo priemonė.

Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Prekybininko ir MTS dėl mokėjimo priemonių priėmimo paslaugos ir susijusių paslaugų teikimo;

Tinklapis/elektroninė parduotuvė – Prekybininkui priklausanti internetinė svetainė, kurioje

Prekybininkas pardavimui siūlo prekes ar paslaugas;

Ženklai – MTS, MTS partneriams ir mokėjimo kortelių organizacijoms priklausantys prekių ženklai;

Kitos Sutartyje naudojamos sąvokos atitinka mokėjimo kortelių organizacijų taisyklėse, Lietuvos Respublikos mokėjimų

įstatyme bei kituose su mokėjimo paslaugų teikimu susijusiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.